enkel op afspraak

patiënten

 • Via deze website online: enkel patiënten met een GMD/globaal medisch dossier bij Dr Schoefs kunnen online afspraken maken

 • Telefonisch op 014/21.08.58 (tussen 8.00 en 10.00)

 • Huisbezoeken worden enkel telefonisch aangevraagd (liefst voor 10 uur)

voedingsintoleranties

 • enkel afspraak telefonisch op 014/21.08.58 (tussen 8.00 en 10.00)
medische vragenlijst

vertegenwoordigers

 • Via deze website online: enkel boeken op de "roze slotjes".

 • Graag slechts 1 afspraak per keer boeken en maximum 1 x per 6 maanden. 

 • Er kan maximum 3 maanden verder geboekt worden
 • Telefonisch op 014/21.08.58 (tussen 8.00 en 10.00)

patiëntenstop

Tot mijn grote spijt kan ik voorlopig geen nieuwe patiënten aannemen in de praktijk.

Enkel inwonende gezinsleden.

Via volgende website kan je opzoeken welke huisartsen nog nieuwe patiënten aannemen:

https://ikzoekeenhuisarts.be/

 

vakantie

Tijdens mijn afwezigheid kan u voor DRINGENDE gevallen bellen naar:

Dr Schouteden Roger, Winkelomseheide 23, 2440 Geel op telefoonnummer 014/58.30.34.      

                                                      

's Avonds na 18.00 en in het weekend kan u voor dringende gevallen bellen naar de wachtpost: 014/22.22.00

vrijdag:

 Vrijdagnamiddag ben ik afwezig.

 In juli en augustus ben ik hele vrijdag afwezig.

 U kan voor DRINGENDE gevallen terecht bij Dr Schouteden. 

 

info praktijk:

 • Gelieve bij elke afspraak uw ID kaart mee te brengen. Kinderen hun kids-pas of ISI plus kaart.

 • Op maandag worden er bij voorkeur enkel dringende afspraken gemaakt wegens ziekte die niet kunnen wachten tot een latere dag van de week.                                    

 • Gelieve tijdig op de afspraak te komen.

 • Als u verhinderd bent, annuleer tijdig (ten laatste 2 uur op voorhand). Indien u de afspraak niet nakomt, zal alsnog een consult aangerekend worden zonder tussenkomst van uw mutualiteit.

 • Indien online agenda volzet en u bent erg ziek / wenst dringende afspraak, kan u steeds telefonisch contact opnemen, bij voorkeur tss 8.00 en 10.00.

 • Een afspraak duurt 15 minuten.

  Indien je met meerdere personen komt, gelieve voor elke patiënt apart een afspraak te maken.

  Zo heb ik de nodige tijd om elke patiënt met voldoende aandacht te onderzoeken.

 • Om het tijdschema van de dokter niet in het gedrang te brengen wordt er slechts 1 probleem besproken. Bij meerdere klachten kan er best verder worden afgesproken om dit eens afzonderlijk te bekijken.

 • Er wordt meer tijd  voorzien voor een pre-operatief onderzoek en het maken van een EKG (elektrocardiogram) en verzekeringsonderzoek. Gelieve dit duidelijk te melden aan telefoon of een dubbele afspraak te boeken in online agenda.

 • Voorschriften en attesten worden uitsluitend tijdens een raadpleging afgeleverd. Het RIZIV laat het zomaar ophalen van voorschriften niet meer toe. Jouw arts schrijft steeds voldoende medicatie voor om de periode tot de volgende raadpleging, waarop zij controle nodig acht, te overbruggen. Het tussentijds afhalen van voorschriften zou dus niet nodig mogen zijn.

 • Voor het invullen van formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom moet je ook hiervoor op raadpleging komen.

 • Je arts mag enkel attesten schrijven, die stroken met de waarheid. Maak het daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen uiteraard altijd geweigerd worden.

 

telefoonmoment:

Elke weekdag van 8.00 tot 8.25 kan je mij telefonisch bereiken voor bespreking resultaten (bloed).

wratten bevriezen:

 • Er is stikstof aanwezig om wratten te bevriezen in de week van de 4de donderdag van de maand.

wachtdienst:

locatie:

Dr Schoefs Nataly

Stationsstraat 148

2440 Geel

tel 014/21.08.58

www.dokterschoefs.be